Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    18-01-2017  
   

Een voor- en tegenstander van windturbines aan de rand van Amersfoort

   

Journalist Leo de Vries van het AD/Amersfoort interviewde Dirk Kramer van 'Duurzaam Soesterkwartier' en Kees Koolmees van de 'Stichting Behoud de Eemvallei'.

Dirk is een voorstander en Kees een tegenstander van het plan voor windturbines aan de rand van Amersfoort.

    lees verder lees verder
 
   
    17-01-2017  
   

Het ‘Gat van Etten’ maakt plaats voor ideale plas/dras situatie voor weidevogels

   

Momenteel wordt de Melmplas, bijgenaamd het ‘Gat van Etten’ in vogelreservaat De Slaag gedempt met schone bagger uit de Eem.

    lees verder lees verder
 
   
    12-01-2017  
   

Verrassend 2e plaats bij verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’

   

Secretaris Kees Koolmees van de Stichting Behoud de Eemvallei is blij verrast met de uitslag van de verkiezing ‘Gooi- en Eemlander van het jaar 2016’ waarbij hij met 638 stemmen de 2e plaats behaalde.

    lees verder lees verder
 
   
    31-12-2016  
   

Nieuwjaarswens en terugblik op 2016

   

De Stichting Behoud de Eemvallei wenst iedereen een voorspoedig 2017 toe. De unieke Eemvallei met zijn unieke flora en fauna verrijkt onze leefomgeving. Daarom is het alle moeite waard om het landschap te behouden en betere natuurdoelen na te streven.

    lees verder lees verder
 
   
    30-12-2016  
   

Nieuwe natuurkansen voor polder de Kampen

   

Het Blaricumse buitengebied ‘de Kampen’ ligt in het noordwesten van de Eemvallei, grenzend aan het Eemmeer. In dit gebied gaan de kansen voor weidevogels zoals o.a de grutto en kievit enorm verbeteren. De weidevogels krijgen met name tijdens de broedtijd als het ware voorrang omdat de gronden duurzaam agrarisch beheerd gaan worden. De natte graslanden vormen een belangrijk gebied voor grutto en kievit, soorten die landelijk erg achteruit gaan.

    lees verder lees verder
 
   
1|2|3
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei