Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    28-07-2017  
   

Zwaar verontreinigde grond moet uit de dijk worden verwijderd

   

In het project ‘Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem’ van het Waterschap Vallei en Veluwe, blijkt dat er verontreinigde grond is aangevoerd čn verwerkt in een tweeënhalve kilometer lange dijk aan de Westdijk in Bunschoten.

    lees verder lees verder
 
   
    27-07-2017  
   

Damwandproef zal dijken veiliger maken

   

Het Waterschap Vallei en Veluwe voert een unieke damwandproef uit. Er zijn in een weiland langs de Maten in Eemdijk twee proefdijken gemaakt die men door waterdruk zal laten bezwijken.

    lees verder lees verder
 
   
    14-07-2017  
   

Ontwerpbestemmingsplan voor bouw nieuwe stal ingetrokken

   

In maart 2017 diende de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gezamenlijk een zienswijze in tegen het plan voor een stal bij Lange Brinkweg 87a te Soest.

    lees verder lees verder
 
   
    25-06-2017  
   

SBDE met Ruimtelijke inspraak voor Baarnse gemeenteraad

   

Op woensdag 21 juni 2017 werd de Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) in de Baarnse gemeenteraad behandeld.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) maakte gebruik van het inspraakrecht. SBDE-bestuurslid Aart Lokhorst wees de gemeenteraad op de veel te hoge Baarnse woningbouwprognoses in de RRV. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn deze prognoses 1125 woningen te hoog geraamd.

    lees verder lees verder
 
   
    10-06-2017  
   

SBDE dient bezwaarschrift in tegen parkeerterrein Kringloop Soest

   

Het recent aangelegde parkeerterrein voor 30 auto’s in de weidse en groene Soester polderrand ter hoogte van De Schans 20 in Soest, zorgt voor een zeer ernstige landschapsaantasting. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft via haar advocaat mr. J.M. Neefe (Loyens & Loeff) een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Soest ingediend tegen de vergunning voor het parkeerterrein.

    lees verder lees verder
 
   
1|2|3
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei