Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    02-05-2017  
   

Bezige jonge kieviten in de Baarnse Eemerwaard

   

De Baarnse Eemerwaard is een vogelvriendelijk natuurgebied en aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels. Elk jaar neemt het aantal broedgevallen van kievit, grutto en tureluur toe.

    lees verder lees verder
 
   
    15-03-2017  
   

VVP / SBDE zienswijze tegen plan aantasting Landelijk Gebied Soest

   

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

    lees verder lees verder
 
   
    18-01-2017  
   

Winters filmpje van Eemerwaard en Eem

   

De Eemerwaard in Baarn blijkt ook 's winters een aantrekkelijk pareltje te zijn.

Baarnaar Adriaan Voeten filmde het. Rechts naast de Prachtgracht een filmblik op een deel van het Soester buitengebied langs de Praamgracht.

    lees verder lees verder
 
   
    18-01-2017  
   

Een voor- en tegenstander van windturbines aan de rand van Amersfoort

   

Journalist Leo de Vries van het AD/Amersfoort interviewde Dirk Kramer van 'Duurzaam Soesterkwartier' en Kees Koolmees van de 'Stichting Behoud de Eemvallei'.

Dirk is een voorstander en Kees een tegenstander van het plan voor windturbines aan de rand van Amersfoort.

    lees verder lees verder
 
   
    17-01-2017  
   

Het ‘Gat van Etten’ maakt plaats voor ideale plas/dras situatie voor weidevogels

   

Momenteel wordt de Melmplas, bijgenaamd het ‘Gat van Etten’ in vogelreservaat De Slaag gedempt met schone bagger uit de Eem.

    lees verder lees verder
 
   
1|2
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei