Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    09-05-2001 
   

Radio M ontlokt raadslid Den Dunnen belangrijke uitspraak

    's-Middags stond 'Radio M' aan de voet van het bedrijf Hogenbirk te Eemnes. Daar troffen drie raadsleden van Eemnes, de heren H.Zoetman (VVD), J.G. den Dunnen (CDA) en E.M. van IJken (Dorpsbelang) en twee bestuursleden van de stichting 'Behoud de Eemvallei' Kees Koolmees en Joop Hoogerheijde elkaar. Interviewer Edwin Driessen confronteerde een ieder met de eventuele komst van 50 meter hoge schoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk. Rijkelijk werd er gediscussieerd. Kees Koolmees gaf aan dat Hogenbirk het Alara-beginsel niet hanteert.

Vrij vertaald zegt dit beginsel dat je als bedrijf de meest hoogwaardige technische voorzieningen moet aanbrengen die mogelijk zijn. CDA-raadslid Den Dunnen gaf even later volmondig toe dat er een heroverweging van de reeds afgegeven vergunning mogelijk moet zijn als er met technische middelen alsnog een einde aan de geurhinder kan worden gemaakt. De stichting 'Behoud de Eemvallei' is van mening die mogelijkheid er zeker is. Raadslid Van IJken van fractie Dorpsbelangen bleek ook geen voorstander van de komst van de schoorsteen te zijn. 's-Avonds werd het 1-uur durende programma een paar keer de ether ingestuurd.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei