Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    01-02-2001 
   

Ecologische verbindingszones

    Ecologische verbindingszones zijn routes waar dieren maar ook planten gebruik van kunnen maken om van het ene natuurgebied naar het andere te kunnen komen. In verband hiermee daarmee gaat het waterschap Vallei & Eem de watergangen natuurvriendelijker onderhouden en hierlangs natuurvriendelijke oevers, vistrappen, beplanting en poelen voor kikkers en salamanders aanleggen. Bezoekt u eens de interessante site van het Waterschap Vallei & Eem.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei