Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    28-04-2000 
   

Brief aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

    Een brief van het bestuur van de stichting werd aan B en W van de gemeente Baarn verstuurd. De inhoud van de brief was, dat wij als opinionleader gehoord wilden worden. Een antwoord van B en W gaf aan dat wij als bestuur, zowel per brief als mondeling via de inspraakavond, op het stuk Panorama 2015 Baarn mochten reageren. Van beide mogelijkheden is door ons gebruik gemaakt.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei