Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    19-01-2001 
   

Visie Gewest op gebruik ruimte

    In navolging van de gemeenten en de provincie Utrecht komt het gewest Eemland ook met een ruimtelijke structuurnota. Gelet op de 'Vijfde Nota ruimtelijke ordening" van het Rijk, waarin Amersfoort tot de Delta Metropool (Randstad) wordt gerekend en mogelijk de overloop van de woningbouw moet verzorgen, hebben de portefeuillehouders verkeerszaken gevolgd door de colleges van B en W afgesproken deze 'Intergemeentelijke structuurvisie Eemland' zo spoedig mogelijk te ontwikkelen. In de nota zullen de toekomstvisies van de afzonderlijke gemeenten in elkaar worden geschoven, heeft wethouder Lieberwerth zijn commissie woensdag 17 januari 2001 verteld. Lieberwerth benadrukt dat de gewestelijke visie ook bij het nieuwe 'Streekplan Utrecht' betrokken moet worden. Het streven is het rapport eind maart begin april (2001) klaar te hebben. Baarn draagt bij in de totale kosten, zijnde f 30.000,- Bron: Baarnsche Courant
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei