Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    25-06-2017 
   

SBDE met Ruimtelijke inspraak voor Baarnse gemeenteraad

   

Op woensdag 21 juni 2017 werd de Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) in de Baarnse gemeenteraad behandeld.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) maakte gebruik van het inspraakrecht. SBDE-bestuurslid Aart Lokhorst wees de gemeenteraad op de veel te hoge Baarnse woningbouwprognoses in de RRV. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn deze prognoses 1125 woningen te hoog geraamd.

Verder is de SBDE tegen de ontwikkeling van een nieuw NS-station Soest-Baarn op de lijn Hilversum-Amersfoort. De onderbouwing daarvan is de SBDE volstrekt onduidelijk en zij is tegenstander van zo’n ingreep midden in het unieke open landschap.

Maar aan de andere kant is de SBDE zeer te spreken over een deel van het ‘Uitvoeringsprogramma’ van deze RRV dat vermeldt dat in 2018 een ‘Ambitiedocument Landelijk Gebied’ gemaakt zal worden, waarin o.a. versterking van Natuur en Landschap geregeld gaan worden.

SBDE juicht dat initiatief van harte toe. Dat de uitvoeringsorganisatie O-gen daarbij het initiatief krijgt, ondersteunt de SBDE. Maar wij vinden dat de bestaande natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, onze Stichting en de meer lokale natuurinstanties daar actief bij betrokken moeten worden. Wij roepen de gemeenteraad daarom op om een bottom-up proces te organiseren waarin overheden, natuurorganisaties en boeren gezamenlijk dit Ambitiedocument vorm gaan geven.

SBDE inspraaktekst

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei