Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    30-12-2016 
   

Nieuwe natuurkansen voor polder de Kampen

   

Het Blaricumse buitengebied ‘de Kampen’ ligt in het noordwesten van de Eemvallei, grenzend aan het Eemmeer. In dit gebied gaan de kansen voor weidevogels zoals o.a de grutto en kievit enorm verbeteren. De weidevogels krijgen met name tijdens de broedtijd als het ware voorrang omdat de gronden duurzaam agrarisch beheerd gaan worden. De natte graslanden vormen een belangrijk gebied voor grutto en kievit, soorten die landelijk erg achteruit gaan.

De gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Agrarische Stichting Blaricum hebben daartoe akkoord ondertekend dat in 2019 moet ingaan.

De provincie Noord-Holland gaat een verkavelingsplan opstellen en reserveert daar geld voor vanwege de waardedaling van de grond omdat deze wijzigt in een natuurfunctie. In de polder moet 980.000 m² nog worden ingericht als natuur, waarvan 600.000 m² in eigendom van Staatsbosbeheer is.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei