Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    03-10-2016 
   

Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden

   

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, Vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei). Genoemde organisaties hebben een brief daarover naar het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort gestuurd en een afschrift daarvan naar de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

Amersfoort wil een plan voor drie torenhoge windturbines (150m hoog) op het terrein van de Rioolwaterzuivering Amersfoort toestaan. Deze locatie grenst direct aan de Eem die tot het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoort. Dat is een beschermde en onmisbare natuurader die past in het grote Europese Natuurnetwerk. Deze kernkwaliteit is nota bene voor Eemland (Eemvallei) door de provincie Utrecht zelfs verankerd in de 'Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen’. De plaatsing van windturbines is ook in strijd met vigerende provinciale wet- en regelgeving.

Brief aan B&W inzake windturbines en Zonneweiden in Amersfoort
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei