Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    08-05-2016 
   

SBDE dringt aan op nieuw besluit Baarns baggerdepot

   

Al ruim 15 maanden geleden deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het college van burgemeester en wethouders van Baarn (B&W) een nieuw besluit moest nemen over het baggerdepot in de Baarnse polder. Het eerdere besluit voor een Omgevingsvergunning voor het baggerdepot was door de RvS vernietigd na een door de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) aangespannen rechtszaak.

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het nog steeds aanwezige zwaar verontreinigde baggerdepot en het uitblijven van handhavend optreden door B&W, heeft SBDE er toe gebracht om B&W niet langer uitstel te gunnen. SBDE wil dat B&W voor 14 mei 2016 een nieuw besluit neemt met in achtneming van de overwegingen uit de RvS-uitspraak. Indien een nieuw besluit achterwege blijft, zal SBDE aanspraak gaan maken op de in de Algemene Wet Bestuursrecht genoemde dwangsommen. SBDE gaat ervan uit dat B&W haar verzoek direct zal inwilligen.

Ingebrekestelling gemeente Baarn
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei