Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    08-08-2014 
   

Baarns baggerdepot in Eemvallei veel te hoog

   

Het is de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was geworden dan volgens de vergunning is toegestaan. De vergunning laat een hoogte van maximaal 1m toe terwijl de hoogte nu 4m is.

De stichting heeft bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) een handhavingsverzoek ingediend. Deze nieuwe dienst voert per 1 juli 2014 in opdracht van de Provincie Utrecht en diverse gemeenten, waaronder ook Baarn, de handhavingstaken uit o.a. op het gebied van milieu, bodem, natuur en landbouw.

Het uitvoerende bedrijf Geologistiek B.V. dat de bagger en het zand in het baggerdepot heeft gespoten, is officieel door het RUD gewaarschuwd middels een aanzegging van bestuursdwang. Geologistiek B.V moet vóór 18 augustus 2014 het baggerdepot verlagen naar 1m. Als blijkt dat dit op die datum niet is gebeurd, start het RUD een procedure waarbij zij bestuursdwang of een dwangsom zal opleggen. De stichting zal de ontwikkelingen rondom het baggerdepot dan ook nauwlettend in de gaten blijven houden.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei