Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    24-12-2011 
   

Zienswijze Stichting vormt aanleiding voor B&W van Amersfoort ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West aan te passen

   

Afgelopen juli diende onze adviseur mr. Jasper M. Neefe namens de Stichting bij burgemeester & wethouders van Amersfoort een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West in. Op diverse punten is dit ontwerpbestemmingsplan nu aangepast.

ree

Om er alvast een paar te noemen: het door eigenaar Natuurmonumenten beheerde landgoed Coelhorst aan de Eem was aanvankelijk in het ontwerpbestemmingsplan als ‘Agrarisch gebied’ bestemd. Maar nu krijgt het de veel betere bestemming ’Natuur’. Dat was absoluut nodig want de reeën die op de foto bij dit artikel zijn te zien, verblijven er vaak en hebben alle rust nodig. Of als een weiland in de polder Zeldert waar Wilde Zwanen overwinteren moet worden omgeploegd of als men daar van grasland bouwland wil maken, dan zal daar nu een omgevingsvergunning voor nodig zijn.

U kunt o.a. de opmerkingen van de stichting en de antwoorden van B&W van Amersfoort daarop lezen door op klik hier te drukken.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei