Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    27-09-2011 
   

Vergaderen met Waterschap Vallei & Eem over dijkverbeteringsplan werpt zijn vruchten af

   

Leden van het Extern Adviesgroepoverleg brainstormden de afgelopen jaren met het Waterschap Vallei & Eem over het gigantische project voor dijkversterkingen langs de Eem en Zuidelijke Randmeren.

Ook de stichting Behoud de Eemvallei was in deze groep vertegenwoordigd.

Binnendijkse gebieden waaronder ook de Eemvallei, moeten tegen een metershoge watervloed welke naar schatting eens in de 1200 jaar zal voorkomen, worden beschermd.

Het dijkverbeteringsplan, waarbij tevens de natuur zal worden versterkt, is nu opgesteld. Alle facetten van het plan zijn tegen het licht gehouden en uitvoerig besproken en zonodig aangepast. Vandaag was de laatste vergadering van de adviesgroep en dat moest natuurlijk met taart worden gevierd.

Binnenkort zal het Algemeen Bestuur van het Waterschap het dijkverbeteringsplan vaststellen terwijl begin 2012 datzelfde door Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland zal gebeuren. Daarna is eventueel nog beroep mogelijk bij de Raad van State maar indien deze Raad dan haar goedkeuring uitspreekt, is het plan onherroepelijk en kunnen de dijkverbeteringen beginnen.

 

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei