Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    22-12-2010 
   

Kerst- en nieuwjaarswens met terugblik op 2010

   

Dit jaar passeerden weer allerlei zaken de revue en als stichting sprongen we daar zonodig op in. Eén van de meest schokkende was dat het Amersfoortse College van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor het Bestemmingplan ‘Golfbaan Hoogland-West’.

De stichting en Vogelwacht Utrecht dienden samen hun tientallen pagina’s tellende Zienswijze tegen het plan in. Nauwkeurig had de Vogelwacht Utrecht het gebied geïnventariseerd. De conclusie daarvan was dat aanleg van een golfbaan dramatische gevolgen voor o.a. de vogelstand zou hebben.

Maar de D66-wethouder Mirjam Barendregt schoof alles terzijde en wist de Amersfoortse gemeenteraad deze maand gewiekst over de streep te trekken. Een rechte rug heeft deze raad niet want diverse partijen waren zelfs eerst tegenstander van de golfbaan geweest en nu opeens voorstander. Het bestemmingsplan werd door de gemeenteraad vastgesteld.

Maar als Stichting en Vogelwacht Utrecht gaan we dit plan juridisch bestrijden. We zullen tegen dit bestemmingsplan in januari 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kunnen we doen dankzij onze donateurs die we bij deze heel hartelijk willen bedanken. Met zijn allen kunnen en zullen we de Eemvallei ongeschonden houden.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei