Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    11-10-2010 
   

Informatieronde Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West

   

Op donderdag 7 oktober kon men van 16.00-20.00 uur in de conferentiezaal van Geitenboerderij Breevoort, Slaagseweg 4 te Hoogland komen kijken naar de kaart van het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West (Hoogland-West).

Gebruikers en bewoners konden controleren of de bouw- en gebruiksmogelijkheden van hun gronden goed waren weergegeven. Volgens mevrouw Van Santen-Buma van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer - Bureau Planologisch Juridische Zaken was de belangstelling steeds groot geweest .

Na deze avond wordt het ontwerpbestemmingsplan afgemaakt en gaat het de procedure in. Op dat moment worden alle stukken beschikbaar gesteld. Het plan zal dan 6 weken voor iedereen ter inzage liggen met daarbij de mogelijkheid om bij de gemeenteraad van Amersfoort een zienswijze in te dienen.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei