Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    22-03-2010 
   

Parende grutto's in de Eemerwaard

   

De lente is in de Eemerwaard in Baarn goed van start gegaan.

Door het zachte weer waren daar op zondag 21 maart parende grutto’s, vlakbij de woningen. Ze zijn kortgeleden, maar wel bijna 2 weken later dan vorig jaar, uit West-Afrika teruggekeerd waar ze overwinteren.

Deze bedreigde weidevogels, maar ook andere vogelsoorten zoals kieviten, verdienen een ongestoord broedseizoen. Men verwacht dat het weidevogelbeheer beter gaat verlopen vanwege het per 1 januari ingevoerde nieuwe subsidiestelsel Natuur- & Landschapsbeheer.

De Stichting Behoud de Eemvallei komt altijd op voor de weidevogels in de Eemvallei. Ze zijn sowieso wettelijk beschermd en het zou fijn zijn als ze -met of zonder subsidie- vooral tijdens het nu aangebroken broedseizoen met rust worden gelaten. Alle gruttokuikens zijn zeer gewenst vanwege fatale vergrijzing onder grutto’s in Nederland.

Foto: Rob de Bruijn

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei