Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    30-08-2009 
   

Unieke waaien worden uitgediept

   

Het Waterschap Vallei & Eem gaat in september en oktober zo’n twintig waaien in de Eemvallei bij Eemnes uitdiepen. De prachtige landschapselementen zijn te ondiep geworden en deels verland.

De waaien behoren tot een ecologische verbindingszone maar ook tot de mooiste Aardkundige Monumenten van de provincie Utrecht. Ze zijn in de 12e eeuw door dijkdoorbraken ontstaan toen het zeewater grote diepe gaten in het landschap boorde. De boeren repareerden de dijk door een nieuw stukje dijk om het gat heen te leggen. Hierdoor ontstond uiteindelijk het fraaie slingerend karakter van de zomerdijk.

Foto: Frans van Zelst

waaien eemnes

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei