Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    10-04-2007 
   

Waterkwaliteit Zure Maat verbeterd

   

Regelmatig stelde het Waterschap Vallei & Eem vast dat de waterkwaliteit van de Zure Maat te wensen overliet. De oorzaak was dat dit oppervlaktewater soms onvoldoende in beweging was. De Zure Maat is de lange sloot die o.a. grenst aan het natuurgebied de Eemerwaard te Baarn.

Het Waterschap heeft deze zaak opgelost door onder het schelpenpad, vanaf de Praamgracht naar de Zure Maat, een flinke buis aan te leggen. De buis kan op gewenste momenten aan de Praamgracht-zijde worden geopend, waarna er schoon water vanuit de Praamgracht, de Zure Maat binnenstroomt.

Gelijktijdig wordt aan de andere kant van de Zure Maat –nabij de Eemweg- een pompinstallatie opgestart die het voortgestuwde slechte waterpakket op de Eem loost.

 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei