Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    31-08-2000 
   

CDA-fractie te Amersfoort is tegen komst nieuw ziekenhuis in de Eemvallei (polder Zeldert) en steunt de e-mailactie

    De stichting Behoud de Eemvallei steunt en promoot de e-mailactie van de fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" tegen de komst van het nieuwe ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert. Het CDA Amersfoort heeft inmiddels al een zeer verstandig standpunt ingenomen. De CDA-fractievoorzitter mevrouw Herma Boom berichtte namelijk aan de fietswebsite het volgende:

De CDA-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van uw website en uw email-aktie voor het behoud van de polder Zeldert. Vandaag hebben wij, in onze eerste fractievergadering na de presentatie van de vier alternatieven voor de nieuwbouw van Ziekenhuis Eemland, besloten als fractie uw email-aktie te steunen.

Wij zijn groot voorstander van nieuwbouw van Ziekenhuis Eemland in de gemeente Amersfoort.

Wij zijn als fractie tegen de lokatie Zeldert omdat wij, zoals ook in ons verkiezingsprogramma staat, vinden dat Hoogland-West behouden moet blijven als groen, landelijk gebied. Dit gebied heeft naast de agrarische functie een belangrijke recreatieve functie voor de inwoners van Hoogland en Amersfoort-Noord. Dat willen wij graag zo houden. Nieuwbouw van het Ziekenhuis op de locatie Zeldert past daar niet in.

Wij zullen vanavond in de cie. VRO bij de rondvraag ons standpunt vast aan het college meegeven en ook de lokale en regionale pers over ons standpunt informeren. Vanzelfsprekend mag u het bovenvermelde standpunt publiceren op uw website.

Met vriendelijke groet,

Herma Boom,
fractievoorzitter CDA Amersfoort
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei