Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    21-06-2004 
   

"Praten met de Staten" over Streekplan

    "Praten met de Staten" over StreekplanOnder het motto ‘Praten met de Staten’’ kon tijdens een bijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis over Ontwerp- Streekplan van de provincie Utrecht worden gediscussieerd. Natuurlijk maakte de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk nogmaals nadrukkelijk naar voren te brengen dat plaatsing van windturbines onacceptabel is in het prachtige natuur- en cultuurgoed de Eemvallei.

Het bestuur van de stichting heeft tevens afzonderlijk met statenleden daarover gesproken en ook over het nu reeds schokkende gegeven dat er jaarlijks rond de duizend beschermde vogels door windturbines zullen worden gedood.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei