Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    18-06-2004 
   

Landschapsfonds Eem en Vallei initiatiefvol voor de Eemvallei

    Landschapsfonds Eem en Vallei initiatiefvol voor de EemvalleiDe stichting Landschapsfonds Eem en Vallei is actief in Eemland en een deel van de Gelderse Vallei. In 2003 werd deze stichting opgericht en haar doel is om de natuur en cultuurlandschap voor burgers aantrekkelijk te maken. Het fonds financiert initiatieven die bijdragen aan natuur en landschap en aan een grotere toegankelijkheid van het platteland. Het betreft projecten waar nu geen of onvoldoende middelingen voor beschikbaar zijn zoals bijv. een bezoekboerderij in Hoogland-West, excursies voor basisscholen en het inpassen van kleine landschapselementen.

Hiertoe tracht het Landschapsfonds Eem en Vallei fondsen te werfen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van natuur en landschap, de verhoging van de toegankelijkheid en versteviging van de economische vitaliteit van het platteland. De website van het Landschapsfonds is www.leev.nl.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei