Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    09-06-2004 
   

Visie rivier de Eem vastgesteld

    Het plan van aanpak voor de door de Eemvallei stromende rivier de Eem is door Geduputeerde Staten van Utrecht vastgesteld. Het vaarwegbeheer, recreatie, natuur en landschap en cultuurhistorie moeten op elkaar worden afgestemd. Het plan dat de komende 10 jaar zal worden uitgevoerd omvat ook de aanleg van faunapassages en 20 km natuurvriendelijke oevers. De oeverbescherming gaat bestaan uit ijzeren beschoeiingen die zowel de oevers als de dijken beschermen tegen golfslag van schepen.

Jos Geenen, beleidsmedewerker van de Provincie zegt daarover: "Doordat er gaten in de beschoeiingen komen, kan het water ook contact maken met de oevers waardoor de natuur in stand blijft." In elk geval is de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ die mede betrokken was bij de tot standkoming van de visie, zeer tevreden over de inhoud daarvan.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei