Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    03-04-2004 
   

Oevers van de Eem weer netjes

    De Baarnse watersportvereniging en de Amersfoortse watersportvereniging ‘Hemus’ hielden een grootscheepse schoonmaakactie langs de oevers van de Eem. Dit alles in het kader van de actie ‘Zomerschoon’ die eigenlijk pas over een maand begint maar vanwege het aankomend broedseizoen van watervogels en de uitbottende oeverbegroeiingen is de actie vervroegd. Zo’n 30 vrijwilligers vulden 66 zakken zwerfafval bestaande uit lege flessen, plastic zakjes, piepschuim, blikjes en lege spuitbussen maar ook grotere zaken zoals een huisvuilcontainer. Het tevreden Waterschap Vallei & Eem bedankte de sportieve schoonmakers met soep en broodjes maar ook de Baarnse wethouder Glastra van Loon was van de partij om zijn waardering over de actie uit te spreken.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei