Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    29-03-2004 
   

Baggeren Eemmond gestart

    Met het baggeren van de eerste bak met modder heeft gedeputeerde de heer J. Binnekamp officieel de werkzaamheden in de Eemmond geopend. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Utrecht om een goede doorvaart te houden voor de beroepsscheepvaart. Rond medio 2004 verwacht men de werkzaamheden te kunnen afronden. De rivier de Eem ontspringt bij Amersfoort en wordt gevoed door o.a. het Valleikanaal en de Heiligenbergerbeek. Dit zijn schone wateren en bevatten praktisch geen of weinig verontreinigingen.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei