Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    16-10-2003 
   

Eemlandse dijken kunnen tegen stootje

    De afgelopen tijd heeft de droogte de dijken en andere waterkeringen in Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes geen kwaad gedaan, aldus het waterschap Vallei & Eem. In Eemland waar de polders toch rijk aan veengrond zijn, zijn daarentegen de dijken niet van veen, maar van klei en zand. In de ondergrond van de dijken in Eemland zit nauwelijks veen. Vallei & Eem verbetert momenteel de dijken in het Eemland door ze op te hogen en op bepaalde plekken te verstevigen. Alleen dan kunnen de dijken langs de rivier de Eem en de randmeren voldoen aan de nu geldende norm: bescherming tegen een extreem hoge waterstand die eens in de 1250 jaar voorkomt.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei