Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    09-01-2003 
   

Aandacht voor watergangen

    Ingaande januari 2003 gaan inspecteurs van het Waterschap Vallei & Eem meer aandacht besteden aan de controle op het gebruik van bouwstoffen en grond langs watergangen. Deze stoffen mogen niet zonder meer overal worden toegepast omdat ze de waterkwaliteit ernstig kunnen verslechteren.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei