Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    20-07-2002 
   

Nieuw calamiteitenplan Waterschap

    Er is een nieuw calamiteitenzorgsysteem bij het Waterschap Vallei & Eem dat o.a. bestaat uit een calamiteitenplan, een voorlichtingsplan en vijf specifieke bestrijdingsplannen. De Dijkgraaf en Heemraden besloten met het nieuwe plan al te gaan werken. Het nieuwe systeem is met andere waterschappen ontwikkeld. Dat heeft het voordeel dat de waterschappen bij rampen volgens dezelfde, herkenbare manier werken en elkaar kunnen assisteren als dat nodig is. In 2003 zal er in regioverband een oefening met een waterstaatkundige ramp plaatsvinden.

Bron: Baarnsche Courant.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei