Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    09-07-2002 
   

Proef met lagere waterpeilen

    Deze zomer experimenteert het Waterschap Vallei & Eem met de waterpeilen in de Eemlandse polders. De waterpeilen zullen in veel deelgebieden 5 tot 20 cm lager staan dan in de afgelopen zomers het geval was. Dit voorjaar is een procedure gestart voor een nieuw Peilbesluit. Het Waterschap wil de ervaringen van deze zomer gebruiken voordat de nieuwe waterpeilen definitief worden vastgesteld.

Bron: Baarnsche Courant
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei