Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    04-06-2002 
   

Stichting verzoekt rechter om uitspraak

    In Eemnes, op enige honderden meters van Baarn, speelt nog steeds de grove aantasting van het Eemvallei-landschap. Het gaat om de verhoging tot 50 m van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk. Onze bezwaren, de volstrekt onnodige verhoging van de bedrijfsschoorsteen van 30 naar 50 meter werden door de gemeente Eemnes niet gehonoreerd. De procedure wordt door de stichting daarom doorgezet. De rechter zal nu de zaak gaan beoordelen en over de zaak een uitspraak doen. De stichting vindt de hoge bedrijfsschoorsteen een ramp voor het aanzien van de Eemvallei. Deze bedrijfsschoorsteen had er niet mogen komen omdat de stankgassen uit de schoorsteen ook kunnen worden naverbrand. Dat is ook beter voor het milieu (uw omgevingslucht) waarna ook de schoorsteenhoogte weer kan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte van 30 meter.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei