Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    05-02-2002 
   

Minister Pronk bedankt stichting

    De stichting reageerde vastberaden op de Planologische Kernbeslissing van 5e Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM. Dit zijn de plannen over hoe ons land er de komende jaren zal gaan uitzien. Onze inspraakreactie kunt u lezen in het nieuws van 13 april 2001 met als titel Inspraak op "Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening" van VROM-minister Pronk. De stichting ontving als dank voor haar inbreng van de Minister Pronk, een prachtig boekwerk van deze 5e Nota waarin ook de inbreng van de stichting was vermeld.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei