Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    02-06-2000 
   

Stichtse Milieufederatie vermeld de Stichting in haar nieuwsbrief

    De Stichtse Milieufederatie vermelde de oprichting van de stichting in haar nieuwsbrief. Op ons werd direct een beroep gedaan om als stichting bezwaar te maken tegen de komst van een kart-baan die men in een zogenaamde wild-corridor wil gaan aanleggen.

Zo'n corridor is een smalle strook natuurgebied waarin het wild zich van het ene naar het andere natuurgebied kan verplaatsen en waardoor er uitwisseling kan plaatsvinden. Een van die natuurgebieden is de Eemvallei. Wij zullen deze zaak bespreken en komen hier op terug.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei