Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    13-09-2001 
   

Asfaltcentrale Hogenbirk

    De stichting 'Behoud de Eemvallei' heeft tegen de komst van de 50 meter hoge bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk te Eemnes, een formeel bezwaar gemaakt bij de Provincie Utrecht. De asfaltcentrale had namelijk aan de Provincie Utrecht een voorgeschreven melding gedaan dat zij haar bedrijfsschoorsteen in het kader van de milieuvergunning van 30 naar 50 meter wil verhogen. Eerdere door de stichting ingediende bezwaren waren gedaan in het kader van de bouwvergunning en het bestemmingsplan. De stichting is voorstander om de Eemvallei vrij te houden van hoge objecten omdat dit het open landschappelijke karakter aantast. In de meldingspapieren voor de verhoging constateerde de stichting 'Behoud de Eemvallei' dat de uitslagen van geurmetingen van de asfaltcentrale verkeerd waren verwerkt.

Eigenmachtig was door het door Hogenbirk ingeschakelde onderzoeksbureau een niet toegestaan rekenprogramma gebruikt. Zo'n rekenprogramma kan het overschrijdingsgebied van de geurconcentratie rond de asfaltcentrale op een kaart weergeven. Dit onderzoeksbureau had het wettelijk voorgeschreven nieuwe rekenmodel moeten gebruiken. Kort geleden werd ook al door de stichting ontdekt dat Hogenbirk totaal niet beschikt over een naverbrandingsinstallatie waardoor er afvalgassen die geuroverlast in Eembrugge veroorzaken ongezuiverd de lucht in worden geblazen.
 
   
vorigevolgende
   

terug / index / archief
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei