Stichting Behoud de Eemvallei
    contact info
 
Stichting Behoud de Eemvallei
   
 
 
 
 
 
 
 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2008

    25-06-2017  
   

SBDE met Ruimtelijke inspraak voor Baarnse gemeenteraad

   

Op woensdag 21 juni 2017 werd de Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) in de Baarnse gemeenteraad behandeld.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) maakte gebruik van het inspraakrecht. SBDE-bestuurslid Aart Lokhorst wees de gemeenteraad op de veel te hoge Baarnse woningbouwprognoses in de RRV. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn deze prognoses 1125 woningen te hoog geraamd.

    lees verder lees verder
 
   
    10-06-2017  
   

SBDE dient bezwaarschrift in tegen parkeerterrein Kringloop Soest

   

Het recent aangelegde parkeerterrein voor 30 auto’s in de weidse en groene Soester polderrand ter hoogte van De Schans 20 in Soest, zorgt voor een zeer ernstige landschapsaantasting. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft via haar advocaat mr. J.M. Neefe (Loyens & Loeff) een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Soest ingediend tegen de vergunning voor het parkeerterrein.

    lees verder lees verder
 
   
    05-06-2017  
   

Handen af van het unieke Soester poldergebied

   

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de concept 'Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort' (RRV). Daaronder vallen Soest, Amersfoort, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barneveld, Nijkerk en Woudenberg. De eerste 5 genoemde gemeenten liggen in de Eemvallei.

    lees verder lees verder
 
   
    02-05-2017  
   

Bezige jonge kieviten in de Baarnse Eemerwaard

   

De Baarnse Eemerwaard is een vogelvriendelijk natuurgebied en aantrekkelijk als broedgebied voor weidevogels. Elk jaar neemt het aantal broedgevallen van kievit, grutto en tureluur toe.

    lees verder lees verder
 
   
    15-03-2017  
   

VVP / SBDE zienswijze tegen plan aantasting Landelijk Gebied Soest

   

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) en de Stichting Behoud De Eemvallei (SBDE) hebben gezamenlijk bij de Soester gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbesluit ‘Partiële Herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Lange Brinkweg 87a te Soest.’

    lees verder lees verder
 
   
1|2
   
   (c) 2008 Stichting Behoud de Eemvallei